Souboj jelenů v říji

Bylo chladné, slunečné ráno. Vlevo ode mne ve stráni byla tlupa laní, kolem nich pobíhal jelen a troubením odpovídal troubícím jelenům v údolíčku. V protější stráni se pustili do souboje dva mladí jeleni. Tak to popisuje autor videa. Pěkná podívaná…

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.